Servizos

O Tanatorio-Crematorio do Grupo Xirón dispón de:

 • Forno crematorio.
 • Incineración de restos de cemiterio.
 • Columbario interior e exterior.
 • Visualización en directo e on-line con acceso privado.
 • Persoal profesional cualificado para o amortalle do cadáver e realización dos servizos funerarios.
 • Persoal profesional cualificado na área administrativa, para a xestión de todos os trámites necesarios tanto durante como despois dun servizo. (licenzas de enterramento e incineración; baixa do defunto na Seguridade Social; prestación de viuvez, auxilio por defunción, petición de últimas vontades, dereitos reais, seguro de vida, etc)
 • Ampla e variada exposición de arcas fúnebres.
 • Servizo de floraría propio
 • Exhumacións
 • Tanatoestética (maquillaxe do defunto)
 • Tanatopraxia (reconstrucións)
 • Traslados provinciais, nacionais e internacionais
 • Limpeza de nichos e recollida de restos
 • Servizo a compañías de seguros e particulares
 • Vehiculos para acompañamento
 • Furgóns fúnebres para traslados nacionais e internacionais.
 • Furgóns fúnebres para recollidas xudiciais.
 • Coches de acompañamento.
 • Traballos de cemiterios.
 • Colocación de necrolóxicas.
 • Seguros de Decesos
 • Servizo de asesoramento post-mortem.
 • Defensa xurídica
 • Presuposto sen compromiso
 • Servizo 24 horas